Klub vojáků v záloze Teplice

střelnice Žalany

Vítejte na stránkách Klubu vojáků v záloze Teplice

Najdete zde kalendář střeleckých soutěží, které na naší sportovní střelnici budeme pořádat. Dále potom výsledky, fotografie, pár informací z historie našeho klubu a GPS souřadnice polohy střelnice.

O klubu

V roce 1998 si KVZ Teplice pronajal, v k. ú. Žalany za účelem zřízení sportovního areálu – sportovní střelnice, od tehdejšího majitele, nevyužitou parcelu s neplodnou půdou. Využití parcely k nějakému smysluplnému účelu ještě komplikovalo šest betonových bunkrů, které byly na parcely postaveny za 2. světové války. Pro účely sportovní střelnice však zmíněné bunkry nepředstavovaly žádný problém. Projekt areálu byl podroben balistické expertize a vyhověl veškerým požadavkům, kladeným zákony na provozování tohoto typu sportovního zařízení. K zahájení prací získal KVZ Teplice územní rozhodnutí, které dne 6. 1. 2000 nabylo právní moci. Členové KVZ Teplice střelnici vybudovali svépomocí za značné podpory několika sponzorů. Provoz střelnice byl zahájen Rozhodnutím Policie ČR v dubnu 2001. Od uvedení do provozu je areál využíván nejen pro členy KVZ Teplice. Dnes již jde o sportovní zařízení více než celostátního významu. Na střelnici jsou pořádány nejen soutěže oblastní a republikové, ale i soutěže s mezinárodní účastí.

V roce 2005 byl areál místem konání Mistrovství Evropy v kovbojské akční střelbě „DAYS OF TRUTH 2005“. Na střelnici se pořádají závody v praktické střelbě na vrcholové úrovni, kterých se pravidelně zúčastňuje celá česká reprezentace týmu České zbrojovky Uherský Brod. Střelnici využívá ke sportovní činnosti nejen KVZ Teplice, ale i SBTS Teplice. Parametry střelnice vyhovují i náročným podmínkám pro pořádání závodů profesionálů. V roce 2008 si policejní prezidium vybralo naši střelnici pro pořádání policejního MS ČR. Do budoucna se počítá i s využitím pro AWS ČR (western) a dalšími kulturně společenskými akcemi. Např. hudební produkce typu Open Air - Greenfield. Nějakou výraznější podporu ze strany státu po roce 1989 střelecký sport nemá a ani jsme na ni od nikoho nečekali. Když jsme střelnici stavěli tak jsme nějakou finanční podporu neměli ani od střeleckých organizací, kterým by na postavení nové střelnice záležet mělo. Zkrátka a dobře od počátku jsme byli zvyklí se nějak prokousávat sami. Zásadní ránu však náš klub KVZ Teplice dostal od pronajímatele pozemku. Na konci roku 2008 přišla výpověď z nájmu. Jak se později ukázalo, výpovědní lhůta 6 měsíců není na řešení takového problému dost dlouhá.

Hned od okamžiku převzetí výpovědi začal výbor KVZ Teplice nastalou situaci řešit. S nějakou finanční pomocí od někud z hůry se při tom hned od počátku vůbec nepočítalo. Bylo to moc dobře. Staré přísloví říká, že „potřebuješ-li pomocnou ruku, najdeš ji nejspíš na svém levém rameni“. Jak se později ukázalo, žádný ze sportovních svazů našemu KVZ Teplice nepomohl. Jako tomu bylo vždy v minulosti, řešení se opět ujalo několik sportovních nadšenců z KVZ Teplice a dohodlo s vlastníkem pozemku, že pozemek odkoupí. Nejednalo se při tom o nijak malé peníze. Nadšení je hezká věc, ale vystačit se jen s ním nedá. Bylo potřeba sehnat kapitál ve výši téměř dvou mil. Kč. Termín výpovědi 30. 6. 2009 prakticky klepal na dveře a tak ber kde ber. Těch několik nadšenců založilo eseróčko a značnou část potřebného kapitálu do něj vložilo z rodinných rozpočtů. Dne 1. 7. 2009 se novým vlastníkem pozemku, na němž střelnice stojí stal KVZ Teplice spol. s r. o., dnes Střelnice Žalany, spol. s r. o. STŘELNICE ŽALANY tak byla zachráněna i do dalších let.